Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Goldwing sp. z o. o. ,ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok NIP: 542 340 93 19 www.grupagoldwing.pl, tel.: 698 026 353 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@grupagoldwing.pl 
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
– zawarcia i realizacji umowy;
– działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym przedstawienia Ci naszej oferty jeśli o nią zapytasz)
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
– marketingowym, abyś na bieżąco był z naszą ofertą– jednak tylko gdy wyrazisz na to – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. Twoje dane osobowe, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać przekazane: 
– naszej obsłudze prawnej, 
– naszej obsłudze IT 
– bankom,
– operatorom pocztowym a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Podanie danych osobowych: 
– dla celów zawarcia umowy lub przedstawienia Ci jej warunków – jest warunkiem zawarcia umowy i jesteś zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 
– dla celów marketingowych – jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli jednak nie podasz ich, nie będziemy mogli informować Cię o naszej bieżącej ofercie. 
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody. 
7. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) przenoszenia danych; 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8. Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy, że napiszesz do nas maila na adres: biuro@grupagoldwing.pl 
9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Informujemy także, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.